Προσωπικά δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της σχέσης μεταξύ της  «piniatas.gr» και του πελάτη, είναι η γνωστοποίηση εκ μέρους σας κάποιων προσωπικών δεδομένων.

Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση σας, στο οποίο τα προϊόντα θα αποσταλούν, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το e-mail κλπ. Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή σας να γίνει με πιστωτική κάρτα, τον αριθμό και την ημερομηνία που εκπνέει.

Η εταιρεία μας, απαρέγκλιτα ακολουθώντας τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις και σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία υποχρεούται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια. Η «piniatas.gr», με κανένα τρόπο, δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πουλάει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά σας δεδομένα, κατ' εξαίρεση, μπορούν να δημοσιευθούν από την εταιρεία μας μόνο όταν αυτό απαιτείται από κρατική αρχή, δικαστήριο κλπ.

Cookies

Κατά την πρώτη επίσκεψη / χρήση της ιστοσελίδας μας σας, είναι δυνατόν κάποιες πληροφορίες που είναι γνωστές ως cookies  να «μπουν» στον υπολογιστή του αγοραστή.

Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη και περιέχουν επιλεγμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies αποθηκεύουν διάφορες προτιμήσεις όπως την επιλογή της γλώσσας, το όνομα χρήστη ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες που διαφορετικά θα χρειαζόταν να τις υποβάλετε αρκετά συχνά.